Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


L-Erbgħa, 22 ta’ Ottubru 2008

Il-Kampnar...

"Fl-aħħar beda!!" Forsi din kienet l-espressjoni li ħarġet minn fomm ħafna nies. Iva x-xogħol fuq il-kampnar beda... eżattament mhux illum beda, għax kien hemm ħafna xogħol li sar qabel, anke meta kien jidher li donnu kollox wieqaf, xorta waħda kien hemm xogħol li kien għaddej. Imma ssa biex ngħidu hekk, ix-xogħol viżibli, dak li kulħadd kien jistenna beda.

Ix-xogħol li għadu kif beda hija parti minn diversi fażijiet. Issa bdiet l-ewwel fażi, fejn qed jinħatt il-ġebel tal-kampnar, jiġi mmarkat, ġebla, ġebla. Jiġu magħżula l-ġebel li jistgħu jerġgħu jintużaw minn dawk li ma' għadhomx tajbin. X'ħin tinżel l-ewwel biċċa, jkun imiss li jinżlu l-qniepen, li dawn ukoll se jiġu rraġati. Kif jinżel il-kampnar kollhu jkun imiss li jsir bejt tal-konkos fejn minnu ser jitilgħu travi tal-ħadid li ser iservu biex jidendlu l-qniepen magħhom. Dan biex il-piż tal-qniepen (li huwa ħafna għal kampnar żgħir tal-knisja tagħna) jkun fuq il-ħadid u mhux mill-ġdid fuq il-kampnar. Għalhekk wara li jitla' l-ħadid, jitilgħu l-qniepen u fl-aħħar jerġa' jinbena mill-ġdid il-kampnar tal-ġebel.
Ovvjament dan kollhu ser jitlob xogħol u flus, pero' nemmen li bil-għajnuna ta' Alla u ta' kull wieħed u waħda minna, dan ix-xogħol isir u jsir kif imiss.

Dun Tonio Galea
Kappillan.

No comments: