Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


Is-Sibt, 19 ta’ Lulju 2008

PINOCCHIO... serata' finali

Wara li għal ħmistax il-ġurnata ltqajna ċ-ċentru parrokkjali biex nagħmlu attivitajiet marbutin ma' PINOCCHIO, il-bieraħ filgħaxija inġbrna ċ-ċentru parrokkjali, tfal, animaturi u ġenituri, biex flimkien erġajna tajna daqqa t'għajn ta' l-attivitajiet li għamilna f'dawn il-ġimgħat li għaddew u t-tfal ferħuna bi żfin li ppreparaw tul il-ġranet li damu jiġu ċ-ċentru.

Nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex mill-ġdid nirringrazzja lil dawk kollha li taw is-sehem tagħhom, dirett u indirett, kull għajnuna kienet importanti biex din l-attivita' tirnexxi. Grazzi lil kulħadd!!!


It-Tnejn, 14 ta’ Lulju 2008

Sajf ma' PINOCCHIO... l-aħħar ġimgħa

Wasalna fl-aħħar ġimgħa tas-Sajf ma' Pinocchio, naħseb kulħadd jaqbel li sa issa kienet esperjenza mill-isbaħ, sew għat-tfal li qed jagħmlu l-attivitajiet kollha li qed nippreparaw għalihom, kif ukoll l-40 animatur, li kulħadd min b'mod u min b'ieħor qed jagħti s-sehem tiegħu. Hemm min ħa ħsieb it-traduzzjoni tal-Play ta' Pinocchio li qed issir kuljum, hemm min ħa ħsieb jgħallimilhom, hemm min qed jieħu sehem f'din il-play. Barra dawn hemm għad sabiħ li jiġu jieħdu ħsieb u jgħinu lit-tfal fl-attivitajiet tagħhom. Hemm ukoll nies oħra li taw l-għajnuna tagħhom minkejja li ma' setgħux jiġu f'dawn il-ġranet flimkien mat-tfal. Insomma, ma' nista' nibda nsemmi lil ħadd b'ismu għax żgur ninsa lil xi ħadd. J'Alla din l-aħħar ġimgħa tkun bħal ħmistax li għaddew ġimgħa sabiħa fejn it-tfal jieħdu pjaċir u fl-istess ħin jirrispettaw lil xulxin.


Day 1
Day 11
Day 12
Day 13
Day 14
Day 15
http://picasaweb.google.com/munxarparish/SajfMaPinocchioDay15

Pinocchio