Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


It-Tlieta, 9 ta’ Frar 2010

SAN PAWL NAWFRAGU

X'ħin jitbiegħed beda x-xini
int, għajnejk, 'il fuq erfajt,
u lill-gżejjer ħelwin tagħna,
bħal Missier il-barka tajt.
Ukoll issa bierek lilna
hawn quddiemek mixħutin
sabiex minnek, wara mewtna,
qatt ma nkunu mifrudin.
VIVA SAN PAWL