Uffiċċju Parrokkjali, Pjazza tal-Knisja Tel.: 21553764 Mob.: 79210180 Dar Parrokkjali: 21564563 Fax: 27564563
Centru Parrokkjali: 21560845 Email:
munxarparish@gmail.com


L-Erbgħa, 31 ta’ Ottubru 2007

2 ta' Novembru


It-2 ta' Novembru hija ġurnata mportanti għal kull wieħed u waħda minna, għax kulħadd għandu xi ħadd mill-għeżież tiegħu li għadda għall-ħajja l-oħra. Hija ħaġa sabiħa ħafna li matul dan ix-xahar inżuru l-għeżież tagħna u nitolbu b'mod partikulari għalihom. Tajjeb niftakkru wkoll li anke huma jistgħu jitolbu għalina.

Il-Ħinjiet tal-quddies f'dan il-jum għażiż ikunu hekk:

 • 6.00

 • 6.30

 • 7.00

 • 7.30

 • 8.00

 • 9.00 (Ċimiterju, pellegrinaġġ bit-tfal tad-duttrina li jitlaq fit-8.30 mill-pjazza).

 • 12.00

 • 16.00

 • 18.00 konċelebrazzjoni soloenni

Infakkru wkoll li matul dan il-jum ikun hemm l-adorazzjoni.

Agħtihom o Mulej il-mistrieħ ta' dejjem id-dawl ta' dejjem jiddi lilhom jistrieħu fis-sliem. Amen.
1 ta' Novembru


L-1 ta' Novembru niftakkru fil-qaddisin kollha. F'dan il-jum niftakkru mhux biss f'dawk il-qaddisin li l-knisja universali ddikkjarathom tali, imma wkoll f'dawk l-erwieħ kollha li tiġa qed igawdu mill-glorja tas-sema, anke dawn huma qaddsin. Min jaf kemm erwieħ għeżież taħgna diġa qed igawdu lil Alla fil-glorja tiegħu. F'dan il-jum infaħħru lil Alla għax huwa don kbira tiegħu, il-fatt li aħna lkoll għadna din il-vokazzjoni, din is-sejħa li nsiru qaddisin.


Infakkarkom li f'dan il-jum ma' jkunx hemm quddiesa ta' l-4pm, u jkollna Konċelebazzjoni fis-6.pm.

It-Tnejn, 29 ta’ Ottubru 2007

RestawrBħalissa fil-Knisja tagħna qed isir xogħol ta' restawr fuq il-kwadri laterali ta' fuq il-kor. Dan qed isir permezz ta' voluntira li qed jiddedikaw ħafna mill-ħin liberu tagħhom biex jiġu indurati l-gwarniċi tal-kwadri laterali. Filwaqt li qed issir l-induratura l-gwarniċi ser isir xogħol ta' tindif fuq il-kwadri. Grazzi mill-qalb lil voluntira li qed jagħmlu dan ix-xogħol siwi.

Wine, Pizza & Tombola Party

Grazzi u prosit lil kulħadd!!

Kien mument sabiħ ħafna nhar is-Sibt, 27 ta' Ottubru meta ltqajna flimkien fis-sala taċ-Ċentru Parrokkjali biex flimkien għaddejna ftit ħin ta' rikreazzjoni għal kulħadd, kif ukoll kien mezz kif nistgħu ngħinu l-parroċċa.Ftaħna s-serata' billi kellna żifna tradizzjonali tar-Russi, mit-tfal iż-żgħar li jmorru l-iskola ta' Sannat. Wara, filwaqt li ħafna bdew it-tombla, xi tfal u anke kbar, f'sala oħra taċ-ċentru kellhom setgħu jaraw film fuq bigscreen.

Mument ieħor sabiħ tas-serata kien meta t-tfal kollha li jattendu d-duttrina għamlu xi ġesti sbiħ lil Madonna fi tmiem dan ix-xahar ta' Ottubru. Iż-żgħar nett kantaw l-innu fis-santwarju tal-Madonna, waqt li l-oħrajn kollha offrew xi ħaġa... fjuri, xema u pittura.

Mill-ġdid nirringrazzja lil dawk kollha li ħadu sehem:


 • Dawk kollha li kienu preżenti, għax kif tafu dan isir bħala fundraising għal parroċċa.
 • Il-Katekisti u t-tfal li ippreparaw dak il-mument Marjan.
 • It-tfal ta' l-iskola li ġew biex jisfnu.
 • Imma fuq kollox il-hlepers li mingħajr l-għajnuna u d-dedikazzjoni tagħhom ma nkunux nistgħu nagħmlu attivitajiet bħal dawn.

GRAZZIRittratti kollha tas-serata' fuq: http://picasaweb.google.it/munxarparish/WinePizzaOct07

Bidu tas-sena KateketikaNhar it-Tlieta, 9 ta' Ottubru bdejna sena oħra ta' katakeżi fil-parroċċa tagħna. Bdejna bil-gruppi ta' tfal li qed jippreparaw ruħhom sabiex jirċievu l-ewwel tqarbina u l-griżma ta' l-Isqof.


Dan sar permezz ta' quddiesa fis-sala prinċipali taċ-Ċentru Parrokkjali. Waqt din il-quddiesa, il-kappillan fakkar dwar l-importanza tas-smigħ tal-Kelma ta' Alla, miż-żgħar sal-kbar.


Wara l-omelija l-Kappillan ta l-mandat lill-katekisti kollha, sew dawk li jippreparaw it-tfal għas-sagramenti tal-inizzjazjoni, kif ukoll il-katekisti tal-adoloxxenti u ż-żgħażagħ u anke l-katekisti tal-għaqdiet, Legion, Museum u Azzjoni Kattolika.Kif spiċċat il-quddiesa kien hemm ukoll xi refreshments għal dawk kollha preżenti.

Ara rittratti oħra tal-okkażżjoni fuq http://picasaweb.google.it/munxarparish/BiduTalKatekizmu0708


Attivitajiet oħra li bdew:


Gruppi adoloxxenti
Forms 2-3 u 4-5
Il-laqgħa tkun kull nhar ta' Ġimgħa fis-6.30pm


Grupp Żgħażagħ
minn 16-il sena 'l fuq
Il-laqgħa tkun kull nhar ta' Ġimgħa fit-8pm

Merħba!!Merħba fuq dan il-blog li jirrapreżenta l-komunita' parrokkjali ta' San Pawl Nawfragu fir-raħal tal-Munxar.

L-għan ta' dan il-blog huwa li jkollna speċi ta' djarju ta' dak li jkun qed jiġri fil-komunita' parrokkjali tagħna. Nixtieq li dan il-blog jinvolvi b'mod partikulari lill-adoloxxenti u ż-żgħżagħ tagħna. Dan il-blog ikun sabiħ u interessanti daqs kemm jirnexxilna nżommuh attwali. Kif tafu għandna wkoll photoalbum fuq http://picasaweb.google.it/munxarparish, pero' dan ikun fih biss rittratti mingħajr ebda kumment. Hawn minbarra r-rittratti u artikli li jinkietbu minn żmien għal żmien, intom tkunu tistgħu ukoll tiktbu l-kummenti tagħkom.

Nispera li dan ikun mezz biex dak kollhu li jiġri fi ħdan il-komunita' parrokkali tagħna, li din is-sena ser tfakkar għeluq il-ħamsin sena mit-twelied tagħha, ikun aċċessibli għal kulħadd. Dawk kollha li jixtiequ jgħinu billi jgħddulna xi rittratti jew xi artikli, jew biex jgħinu ħalli dan il-blog ikun dejjem aġġornat jistgħu ikellmu lili direttament jew permezz tal-posta eletronika fuq munxarparish@gmail.com.

Mill-ġdid merħba fuq dan il-blog!!


d. Tonio Galea
Kappillan